Ilmankostutin pitää sisäilman miellyttävänä edistää terveyttä

Ilmankostutin lisää sisäilman kosteutta ja pitää sisäilman miellyttävänä. Tästä on suurta hyötyä etenkin talvella, jolloin ilma on kylmyyden vuoksi hyvin kuivaa. Kosteutus onkin tärkeää etenkin kylmään vuodenaikaan, jolloin sisäilma voi olla hyvinkin kuivaa. Suurin tarve ilmankostutukselle asettuukin yleisimmin marras- ja maaliskuun väliselle ajalle.

Ilmankostuttimen avulla voi kosteuttaa koko asuntoa, mutta myös tarpeen mukaan vain yhtäkin huonetta kerrallaan. Sisäilman kosteutta on hyvä seurata, jotta kosteus pysyy sopivissa rajoissa eikä nouse liian korkeaksi. Talvella huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla alle 40 %. Tämän yli kosteuden ei kannata antaa nousta, koska liiallinen kosteus altistaa rakenteiden homeiden lisääntymiselle ja on muutenkin vahingoksi talon rakenteille.

Kuiva sisäilma aiheuttaa iho-, silmä ja hengitysoireita

Kuiva sisäilma aiheuttaa monenlaisia oireita. Iho-oireet ovat hyvin tyypillisiä, ja myös silmät ja limakalvot voivat kuivua. Joillekin ilmaantuu astman oireitakin. Oireita voi merkittävästi lievittää ilmankostuttimen avulla. Kuivimpaan aikaan eli kovimmilla pakkasilla kostutinta voi joutuakin käyttämään hyvin ahkerasti ja ulkoilmaa pyrkiä enemmälti välttelemään.

Miksi ilma on sitten talvella niin kuivaa?

Etenkin talvella, kun ilma on viileää, se sitoo hyvin vähän kosteutta. Ilma sitoo aina jonkin verran vettä, eli kosteutta. Kylmän ilman kyky sitoa kosteutta on heikompi kuin lämpimän ilman. Mitä kylmempää ilma on, sitä vähemmän siinä on kosteutta. Talvella kun taloja lämmitetään, ilma kiertää ilmanvaihdon kautta ja uutta kylmää ilmaa tulee lämmitettäväksi. Kun ilma lämpenee, on siinä erittäin vähän kosteuttaa suhteessa siihen, mitä se voisi sitoa. Ilmankostuttimet paikkaavat tätä vajetta, jotta huoneilman kosteuspitoisuus saadaan vastaamaan normaalia tasoa.

Ilmankostuttimen käyttö

On tärkeää, että ilmankostuttimen teho on oikeansuuruinen suhteessa huoneen pinta-alaan ja tilavuuteen. Kostuttimen valinnassa onkin ensin hyvä varmistua siitä, minkä kokoisessa tilassa kostutinta aiotaan käyttää. Ilmankostutinta käytettäessä tulee aina käyttää raikasta vettä, joka ei ole seissyt pitkään vesisäiliössä. Ilmankostuttimen vesisäiliö onkin hyvä tyhjentää vedestä, jos kostutinta ei hetkeen käytetä. Jos vesi kuitenkin on unohtunut säiliöön seisomaan, ei seisonutta vettä tule käyttää ilmankostuttamiseen. Vesi tulee kaataa sen sijaan pois, säiliö huuhdella ja täyttää uudella vedellä ennen kuin kostutin otetaan taas käyttöön.

Ilmankostuttimen huolto

Ilmankostuttimen osat ja säiliöt tulee pestä säännöllisesti. Suodattimet tulee myös vaihtaa aika ajoin. Tarkista aina valmistajan käyttöohjeista, kuinka usein suodatin tulee vaihtaa, koska laitteissa on valmistajakohtaisia eroja. Kostuttimet keräävät myös veden kalkkia, joten jos kotialueesi vesi on hyvin kalkkipitoista, kannattaa laite puhdistaa kalkista tarpeen ja käytönkin mukaan, esimerkiksi kahdesti vuodessa.

Ilmankostuttimen valinta

Ilmankostuttimen valinnassa on monta huomioitavaa asiaa, kuten kostutettavan huoneen koko. Ilmankostuttimia on myös toiminnaltaan erilaisia. Tarkempia kostuttimen valintaan vaikuttavia asioita löydät valintaoppaasta, joka auttaa valitsemaan sopivimman ja parhaimman ilmankostuttimen.